Moje Evropa Svobody

Srdečně dekujeme za četné příspěvky do naší mezinárodní esejistické soutěže „Mein Europa der Freiheit / Moja Europa Wolności / Moje Evropa Svobody“. Do uzávěrky, 12. dubna 2021, se k nám dostalo přes sto příspěvků z Česka, Německa a Polska!

Soutěž

30leté výročí znovusjednocení Německa stálo za nápadem uspořádat tuto esejistickou soutěž, a tak i vzbudit zájem mladé generace o toto revoluční období. V sousedských zemích Německu, Polsku a Česku je možné najít mnoho společných historických průsečíků, ať už jde o cestu za svobodou a demokracií, nebo o politické změny.

(Zjisti víc o historických událostech v jednotlivých zemích v roce 1990).

V hledáčku naší esejistické soutěže byli události let 1989/1990 ve všech třech zemích:  Co tehdy hýbalo lidmi, jaké měli důvody, aby vyšli na ulici a bojovali za svá práva? A jak tyto události vnímáme dnes, o 30 let později a jakou hráli roli na cestě ke společné Evropě, ve které dnes žijeme?

Pomocí podobných otázek jsme se snažili vzbudit zájem mladých lidí mezi 16 a 29 lety, občanů třech sousedních zemí Německa, Polska a Česka, o politické, historické a společenské dimenze let 1989/1990 a jejich roli v evropských souvislostech.

Ceny pro výherce: 1. místo: 500 EUR, 2. místo: 300 EUR, 3. místo: 200 EUR
Vítězné příspěvky budou otištěny ve sborníku esejí

Podrobné informace naleznete na Podmínky účasti

PŘEDÁNÍ CEN

Předání cen se uskuteční 10. prosince 2021 v Lipsku, ve Fóru současných dějin (Zeitgeschichtlichen Forum). Událost bude veřejně přístupná, přesto je z organizačních důvodů nutné případnou účast předem nahlásit na adrese info@dg-bildungswerksachsen.org. Čas zahájení akce bude ještě upřesněn, předpokládaná délka asi 2 hodiny.

Naším cílem je vést s hosty společnou diskuzi o cestě Evropy ke svobodě a demokracii. Diskuzi, ve které by se reflektovala minulost, diskutovali společné hodnoty a společná budoucnost Diskuzi o naší Evropě svobody.

Program:
• Představení esejistické soutěže a krátký příspěvek
• Ocenění vítězů
• Pódiová diskuze
• Čtení publikovaných esejů

Detailní program bude již brzy k dispozici.

Po předávání cen budou následovat ještě další dvě veřejná čtení, jedno v České republice a druhé v Polsku. O místech a termínech konání budeme informovat.