Moje Evropa Svobody

Zveme všechny zájemce k účasti na naší mezinárodní esejistické soutěži s mottem „Mein Europa der Freiheit / Moja Europa Wolności / Moje Evropa Svobody“.

Finanční odměna: 1. místo 500 EUR, 2. místo 300 EUR, 3. místo 200 EUR

Uzávěrka: 12.04.2021

U příležitosti třicetiletého výročí znovusjednocení Německa bychom rádi povzbudili mladé lidi k tomu, aby se zajímali o nedávnou historii. V sousedících zemích Německa, Polska a Česka je totiž mnoho společných průsečíků v historii politických převratů a snah o dosažení demokracie a svobody.

V hledáčku naší esejistické soutěže je rok 1990 ve všech třech zemích: co tehdy hýbalo lidmi a jaké měli důvody vyjít do ulic a hájit svá práva? Jak vnímáme dnes události, které se staly před 30 lety? Jakou roli hrály tyto události při naší cestě ke svobodné Evropě, ve které dnes žijeme?

(Zjisti víc o historických událostech v jednotlivých zemích v roce 1990).

Rádi bychom tedy motivovali mladší generace k tomu, aby se zabývaly otázkou především politických, společenských a kulturních přelomů roku 1990, a aby tyto přelomy dokázaly rozlišit v celkovém evropském kontextu. Naším cílem je občany všech tří zemí povzbudit ke společnému dialogu o cestě ke svobodě a demokracii v Evropě. Dialogu o minulosti, společných hodnotách a společné budoucnosti. Dialogu o naší Evropě svobody.

Chci se zúčastnit

• Účastnit se může každý ve věku od 16 do 29 let s trvalým bydlištěm v České republice, Polsku nebo Německu.

• Odevzdat je možné pouze vlastní autorskou esej v českém, polském, nebo německém jazyce.

• Rozsah souvislého textu by měl být minimálně 3500 a maximálně 8000 znaků včetně mezer.

• Pro odevzdání eseje je preferován nahrávací formulář.

Uzávěrka soutěže je 12.04.2020.

• Zájemci mohou diskutovat s dalšími účastníky sousedních zemí na našich workshopech dílny nápadů. Z důvodu omezené kapacity Vás však prosíme o přihlášení.

• 3 nejlepší práce v každé zemi budou finančně oceněny (1. místo: 500 EUR, 2. místo: 300 EUR, 3. místo: 200 EUR).

Vítězné texty budou zveřejněny v trojjazyčném tištěném sborníku stejně jako na webových stránkách projektu. Online budou publikovány i další soutěžní texty.

• Další podrobné informace k účasti naleznete v části podmínky účasti

Nahrát soubor:

ZDE prosím nahrajte Váš soubor k účasti na esejistické soutěži (upřednostňováno ve formátu Microsoft Word .doc nebo docx-file)
Maximální velikost dat nesmí překročit 5 MB.