Porota

Ingeborg Fiala-Fürst je profesorkou na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je především nadšenou germanistkou, která se zabývá především německou-moravskou literaturou a společně se svými studenty vynáší na světlo zapomenuté literární skvosty. V jejích rodinných kořenech bychom našli vlivy slezské, německé, polské a židovské – tato kombinace z ní dělá příkladnou Evropanku. Dobu Sametové revoluce prožila paní profesorka v německém exil, o to silnější je však její pouto k tomuto speciálnímu úseku našich dějin.

„‚Svoboda pro mě znamená především mít možnost se svobodně vyjádřit, svobodně myslet: moci otevřeně říct, co si myslím, bez toho abych se musela otáčet a bát se, kdo naslouchá a kdo mě za to udá, kdo mě za to pak potrestá…“

„Evropa, Evropská unie, je v mých očích jedinou alternativou k nacionalismu, který (ač to možná není vždy zřejmé) vždy končí vyvražďováním; je to jediná ochránkyně evropských hodnot a jediná pojistka míru v Evropě.“

Josef Jařab je profesorem anglistiky a amerikanistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Byl prvním polistopadovým rektorem univerzity, pracoval na jejím porevolučním rozvoji a na katedře stále působí. Přednášel i na Harvard University, nebo např. University of Oregon. Celkem byl pan profesor také 8 let senátorem v Parlamentu České republiky. Publikoval mnoho článků k americké literatuře a poesii, jeho specializací je afroamerická literatura.

Svoboda pro mě znamená možnost stát se tím, čím člověk skutečně chce.“

Evropa je pro nás (pro mě) jediná naděje na přežití planety.“

fotografie © Lenka Hatasova

Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička a publicistka. Vystudovala dějiny umění a bohemistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Během svých studií se přestěhovala do Brna, do čtvrti zvané brněnský Bronx. Z této části města byli v roce 1945 odsunuti všichni němečtí obyvatelé v rámci tzv. Brněnského pochodu smrti. Tato historie Tučkovou inspirovala k napsání knihy o osudech německé dívky z brněnské česko-německé rodiny – Vyhnaní Gerty Schnirch (2009). Je nositelkou různých prestižních cen za literaturu mj. Magnesia Litera, cena Josefa Škvoreckého, nebo Premio Libro d’Europa. Její knihy byly přeloženy již do 16 jazyků.