Sponzorství

Děkujeme našim sponzorům za důvěru a dobrou spolupráci!

VNG je celoevropská skupina společností s širokým portfoliem služeb pro budoucnost v oblasti plynu a infrastruktury s více než 60letou zkušeností na trzích s energiemi. Současně se zhodnocováním plynu se VNG soustředí na čtyři další obchodní odvětví: obchodování a prodej, doprava, skladování plynu a bioplyn. Vycházejíc z této klíčové kompetence se VNG svojí strategií „VNG 2030+“ stále více orientuje na nové dekarbonizované obchodní sféry. Sem patří především tzv. zelené plyny (vodík) a digitální infrastruktura.